Rapport

Handelsstatistik vecka 3 – Strivo

Strivo har sammanställt statistik från den senaste veckans handel på sin handelsplattform.

“Handeln fortsätter likt tidigare veckor under 2022. Stockholmsbörsen har handlats ner under veckan och vi ser väldigt stora kursrörelser i småspararfavoriter”

Läs gärna mer om vilka fonder och aktier som var de mest köpta respektive sålda på Strivos handelsplattform under vecka 3.

Handelsstatistik vecka 3 – Strivo

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.