Rapport

Atlant Fonder – December 2021

“Och förnyad fart fick ju uppgången verkligen i slutet av december. Därmed har även det negativa scenariot som beskrivs ovan falsifierats, och huvudscenariot är att vi nu påbörjat den avslutande fasen i den stora uppgången sedan botten hösten 2008.”

Läs mer om Atlant Fonders vy på marknaden genom nedan länk.

Atlant Fonder – December 2021

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

 

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.