Aktuellt

Starkt stöd bland befintliga och nya aktieägare för Hjertas nya strategi

Förra veckan meddelade Hjerta om breddning av ägandet och att fem nya medlemsbolag blir aktieägare.

I samband med Hjertas ägarspridning har styrelsen i Hjerta beslutat om att etablera ett nytt affärsråd med representanter för samtliga områden inom organisationen. Detta är ett viktigt steg i Hjertas ledningsskifte där det nya affärsrådet kommer spela en central roll i att driva utvecklingen.

Fredrik Nilsson, vd Zikta Invest, kommenterar ”Zikta går in som ny ägare med en ambition och tro, att vi med en starkare och bredare ägarbas kan utveckla rätt tjänster och produkter för Hjerta och för våra kunder. Vi ser fram emot att gemensamt utveckla strategin framåt.” 

”Linder & Partners har valt att öka sitt ägande i Hjerta därför att vi tror på Hjerta som en bra partner i framtiden, vi tror att den nya strategin är bra och att ett ökat ägande av förmedlarna är positivt för både Hjerta och förmedlarna” säger Stefan Linder, Rådgivare Linder & Partners, en befintlig ägare i Hjerta som valde att öka på sin ägarandel i breddningen.

”Vi är imponerade över den kompetens och entreprenörsanda som finns inom Hjerta och ser fram emot att arbeta tillsammans för att bygga en stark förmedlarorganisation” säger Peter Elam Håkansson, ordförande East Capital Group och minoritetsägare i Hjerta.

”Genom att välkomna nya ägare kan företaget dra nytta av nya kompetenser och ökat kapital. Detta främjar expansionen av affärsverksamheten och maximerar nätverkets potential, vilket både gynnar våra medlemmar och deras slutkunder” säger Mats Andersson, styrelseordförande Hjerta.

Med en förnyad ledningsstruktur och ett aktivt och engagerat nätverk ser Hjerta fram emot att fortsätta sin framgångsrika resa mot innovation och tillväxt.

Starkt stöd bland befintliga och nya aktieägare för Hjertas nya strategi – Hjerta