Rapport

PriorNilsson – December 2021

“December månad är till stora delar en repris av det vi skrev i november. Smittotalen av Omikron värden över har accelererat kraftigt och nya restriktioner har tillkommit. Trots att spridningen verkar gå mycket snabbare nu väljer man inte en total lock down.

Inflationen som var temat för november och december kommer vara gällande många månader framåt. Som vi tidigare befarade har stigande
priser på allt fler produkter och tjänster förändrat centralbankernas syn på hur temporär inflationen är.”

Läs mer om PriorNilsson vy på marknaden i bifogat månadsbrev.

PriorNilsson – December 2021

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

 

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.