Uncategorized

Handelsstatistik v.14 – Strivo

Strivo har sammanställt statistik från den senaste veckans handel på sin handelsplattform.

“Första veckan i april är snart avklarad och svenska börsen handlades under början av veckan ner för att sedan vända upp desto närmare vi var att nå helgen. Bland de mest sålda aktierna hittar vi det förvärvsintensiva fastighetsbolaget SBB. Under fjolåret kunde aktieägarna i SBB se sitt aktieinnehav växa med nästan 140 procent. I år är aktien ner mer än 43 procent och det gör aktien till det sämst presterade fastighetsbolaget på börsen.”

Läs gärna mer om vilka fonder och aktier som var de mest köpta respektive sålda på Strivos handelsplattform under vecka 14.

Handelsstatistik vecka 14 – Strivo

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.