Rapport

Halvårsrapporter trackercertifikat – Strivo

Den 1:e mars genomfördes ombalanseringar och aktieförändringar i 3 st trackercertifikat på Strivos handelsplattform. Strivo har i samband med detta tagit fram en halvårsrapport där du kan läsa mer om utvecklingen för respektive investeringstema som placeringarna följer. Där ges också kompletterande information om vilka bolag som utgått ur portföljerna i samband med ombalanseringarna samt vilka som valts in.

 

Trackercertifikat E-sport

“Trackercertifikat E-sport har klarat sig relativt väl och indexet har under kvartalet tagit igen något av den initiala nedgången och har nu tappat knappt -6 procent sedan starten i februari 2021. Urvalet för bolagen som ingår i Trackercertifikat E-Sport kommer från två E-Sport index, Solative Video Games Esport Index och MVIS ESports Index”

Trackercertifikat Vätgas

“Trackercertifikat Vätgas har under kvartalet tappat något av den initiala uppgången till en utveckling om -2 procent sedan starten i maj 2021. Urvalet i förvaltningen genom Credit Suisse HOLT Lens har fortsatt att bidra till en stark överprestation jämfört med jämförelseindexet”

Trackercertifikat Cybersäkerhet

“Under det fjärde kvartalet 2021 samt inledningen på 2022 har marknaden varit minst sagt turbulent. Inflationsoro, stigande räntor, och ett spänt säkerhetsläge i östeuropa har bidragit till en högre volatilitet och sjunkande aktievärderingar på börsen. Trackercertifikat Cybersäkerhet har drabbats hårt av dessa faktorer och handlas omkring 16% lägre än startkursen i oktober 2021.”

 

Vill du vet mer om trackercertifikat och hur det kan fungera som en byggsten i en diversifierad portfölj? Hör gärna av dig till oss på Zikta så bokar vi upp en genomgång tillsammans! Kontakta oss här

Lyssna gärna även på podcasten Benchmark Live där Olof Gustafsson, Head of dealing på Strivo, berättar mer om skillnaden på ett trackercertifikat och en fond.

Avsnitt 21 – Olof Gustafsson – Strivo

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning . En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.