Rapport

Handelsstatistik vecka 13 – Strivo

Strivo har sammanställt statistik från den senaste veckans handel på sin handelsplattform.

“Mars har nått sitt slut och därmed kan vi lägga första kvartalet bakom oss, emellertid dröjer det fortfarande ett antal veckor innan rapportsäsongen drar igång. I veckan kom dock H&M, som rapporterar enligt brutet räkenskapsår, med sin rapport för första kvartalet. Rapporten mottogs med skepsis av marknaden och aktien handlades ner cirka minus 8 procent. Klädvarujättens rörelseresultat var avsevärt lägre än analytikerkonsensus och resultatet missades med cirka 70% jämfört med förväntningarna. Rapportmissen var dock något som våra kunder valde att utnyttja och aktien blev den mest köpta aktien under veckan. ”

Läs gärna mer om vilka fonder och aktier som var de mest köpta respektive sålda på Strivos handelsplattform under vecka 13.

Handelsstatistik vecka 13 – Strivo

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.