Rapport

Handelsstatistik v.16 – Strivo

Strivo har sammanställt statistik från den senaste veckans handel på sin handelsplattform.

“Påskledigheten är slut och därmed snart även vecka 16. I mitten av veckan startade rapportsäsongen och bland de mest handlade aktierna hittar vi ett flertal bolag vars Q1-rapporter publicerats redan under den första rapportveckan. Lastbils- och busstillverkaren Volvo rapporterade under fredagen både högre omsättning och rörelseresultat än vad analytiker hade estimerat. I VD-ordet noterades dock en svagare orderingång samt risk för störningar i produktionsledet – vilket gör att aktien under fredagen handlades svagt ner. En större kursreaktion kunde vi istället se i Autoliv, vars aktie är bland veckans mest nettosålda för våra kunder. Autolivs aktie var under fredagen hårt straffad av marknaden och var ned över tio procent. Storbolaget sänkte sina prognoser för innevarande år för såväl marginal samt omsättning. ”

Läs gärna mer om vilka fonder och aktier som var de mest köpta respektive sålda på Strivos handelsplattform under vecka 16.

Handelsstatistik vecka 16 – Strivo

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.