Rapport

Trackercertifikat – Strivo

Den 1:e september genomfördes ombalanseringar och aktieförändringar i ett antal trackercertifikat på Strivos handelsplattform. Strivo har i samband med detta tagit fram en rapporter där du kan läsa mer om utvecklingen för respektive investeringstema som placeringarna följer. Där ges också kompletterande information om vilka bolag som utgått ur portföljerna i samband med ombalanseringarna samt vilka som valts in.

Trackercertifikat E-sport

“Det finns flera faktorer som kan driva kursutvecklingen för e-sport under 2023/2024. En av dem är den ökade efterfrågan på onlineunderhållning i samband med covid-19-pandemin, som har fått fler människor att spela och titta på e-sport. En annan faktor är den teknologiska
utvecklingen, som möjliggör bättre grafik, ljud och interaktivitet i e-sportspelen”

Trackercertifikat Cybersäkerhet

“Det har varit en stark period för sektorn Cybersäkerhet och Trackercertifikat Cybersäkerhet har haft en uppgång om ca 22% under halvåret, vilket skall jämföras med jämförelseindex som utvecklats något sämre (+21%, resp. +18%) under perioden. ”

Läs vidare om de här och övriga trackercertifikat hos Strivo.

 

Vill du vet mer om trackercertifikat och hur det kan fungera som en byggsten i en diversifierad portfölj? Hör gärna av dig till oss på Zikta så bokar vi upp en genomgång tillsammans! Kontakta oss här

Lyssna gärna även på podcasten Benchmark Live där Olof Gustafsson, Head of dealing på Strivo, berättar mer om skillnaden på ett trackercertifikat och en fond.

Avsnitt 21 – Olof Gustafsson – Strivo

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning . En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.