Rapport

Handelsstatistik vecka 9 – Strivo

Strivo har sammanställt statistik från den senaste veckans handel på sin handelsplattform.

“Den ryska börsen har under veckan varit stängd – vilket har resulterat i att ett flertal Rysslands- och Östeuropafonder har fått handelstoppas. Likt förra veckan har såväl energi- och försvarsinriktade aktier handlats upp. Mest köpta fonden under veckan är hedgefonden Excalibur. Fonden är i år upp 0,16%. ”

Läs gärna mer om vilka fonder och aktier som var de mest köpta respektive sålda på Strivos handelsplattform under vecka 9.

Handelsstatistik vecka 9 – Strivo

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.