Rapport

Handelsstatistik vecka 10 – Strivo

Strivo har sammanställt statistik från den senaste veckans handel på sin handelsplattform.

“Den ryska invasionen fortsätter och samtidigt ökar sanktionerna mot Ryssland. Dessa kommer såväl från länder och myndigheter – men även privata företag. Uttalanden om eventuella eskaleringar eller avtrappningar resulterar i hög volatilitet på börserna runt om i världen. Våra kunder har under veckan, sett till nettovolym, mest sålt i tre räntefonder i form av FIRST Nordisk Högränta, Spiltan Högräntefond och Case Safe Play. ”

Läs gärna mer om vilka fonder och aktier som var de mest köpta respektive sålda på Strivos handelsplattform under vecka 10.

Handelsstatistik vecka 10 – Strivo

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.