Rapport

Handelsstatistik vecka 12 – Strivo

Strivo har sammanställt statistik från den senaste veckans handel på sin handelsplattform.

“OMXS30 har under veckan handlats ner några enstaka procent, dock till lägre volymer än tidigare i år. Lägre handelsvolymer har gjort att orderdjupen i vissa mindre bolag har ekat tomt, vilket är extra tydligt i många nynoterade företag. Veckans mest köpta värdepapper bland våra kunder, såväl för fonder och aktier, har en tydligare inriktning mot råvaror än vanligt. ”

Läs gärna mer om vilka fonder och aktier som var de mest köpta respektive sålda på Strivos handelsplattform under vecka 12.

Handelsstatistik vecka 12 – Strivo

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.