Rapport

Handelsstatistik v.24 – Strivo

Strivo har sammanställt statistik från den senaste veckans handel på sin handelsplattform.

“Efter Feds räntehöjning med 75 punkter under onsdagen ökade pessimismen på marknaden och därmed intensiteten i börsnedgången. I takt med stigande ränta har refinansieringsrisken och ökade räntekostnader gett ett stort avtryck på de svenska fastighetsbolagen. Fastighetsindexet OMX Stockholm Real Estate PI är under innevarande år ned närmare -44 procent, vilket kan sättas i perspektiv med OMXS30 nedgång på cirka -21 procent.”

Läs gärna mer om vilka fonder och aktier som var de mest köpta respektive sålda på Strivos handelsplattform under vecka 24.

Handelsstatistik vecka 24 – Strivo

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.