Rapport

Handelsstatistik v.20 – Strivo

Strivo har sammanställt statistik från den senaste veckans handel på sin handelsplattform.

“Den rådande björnmarknaden har under veckan avtagit och under ett par dagar har börsen studsat upp. Samtidigt i USA ser vecka 20 ut att bli den åttonde veckan i rad där Dow Jones i USA handlats ned i takt med att rädslan för inflation infriats. På vår depåplattform ser vi fortsatt ett relativt stort nettoinflöde i fonder. Den mest köpta fonden i veckan är räntefonden IKC Avkastningsfond medan den mest sålda fonden är Lannebo Småbolag. Den sistnämnda fonden har, likt majoriteten av alla småbolagsfonder, haft en tuff period i år där nedgången kan summeras till cirka -26 procent.”

Läs gärna mer om vilka fonder och aktier som var de mest köpta respektive sålda på Strivos handelsplattform under vecka 20.

Handelsstatistik vecka 20 – Strivo

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.