Rapport

Handelsstatistik v.19 – Strivo

Strivo har sammanställt statistik från den senaste veckans handel på sin handelsplattform.

“Rapportsäsongen lider mot sitt slut och intensiteten i frekvensen bland rapporterna har avtagit. Veckan startade med ryktet om att det amerikanska tobaksbolaget Philip Morris förhandlade om ett uppköp av Swedish Match. Senare samma kväll bekräftade IR på Swedish Match att de kände till ryktet och redan morgonen därpå lade Philip Morris ett bud på 106 kr per aktie. Budet motsvarade en premie nära 40 procent jämfört med den nivå där bolaget stod innan de bekräftade att budsamtal pågick.”

Läs gärna mer om vilka fonder och aktier som var de mest köpta respektive sålda på Strivos handelsplattform under vecka 19.

Handelsstatistik vecka 19 – Strivo

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.