Rapport

Handelsstatistik v.17 – Strivo

Strivo har sammanställt statistik från den senaste veckans handel på sin handelsplattform.

“Vecka 17 är en av vårens mest rapportintensiva veckor. Utöver rapporterna fick vi under veckan se Riksbanken, med Ingves i täten, höja reporäntan med 0,25 procentenheter. Den stigande inflationen och risken för en fortsatt stigande ränta har skapat hög oro på aktiemarknaden. Primärt i tillväxtaktier där vinsterna ligger ett par år fram i tiden.”

Läs gärna mer om vilka fonder och aktier som var de mest köpta respektive sålda på Strivos handelsplattform under vecka 17.

Handelsstatistik vecka 17 – Strivo

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.