Rapport

Carnegie Fonder – November 2021

“Ser man endast på start och slutpunkt för november var rörelser i index relativt måttliga från 1/11-30/11, men under månaden skedde dock desto mer. Vi upplevde dramatiska ökningar i europeiska elpriser och noterade förnyade inflationsdiskussioner där centralbankernas bedömning att inflation är övergående började ifrågasättas. I Glasgow hölls klimatmöte med fokus på att nå 1.5% målet, och i handeln med utsläppsrätter noterades fortsatt prisökning på kostnaden att släppa ut ett ton koldioxid, 74 euro, upp nära 30% under månaden och ca 130% sedan årets början. Mot slutet av månaden kom så uppgifter om en ny virusmutation – Omicron – vilken fick regeringar att införa nya reserestriktioner och marknaden reagerade med kraftiga börsfall och räntor såväl som råvaror t ex olja rasade.”

Läs mer nedan om vad förvaltare Simon Blecher skriver i senaste månadsrapporten för fonden Carnegie Sverige.

Carnegie Sverige – November 2021

Läs gärna även mer om Carnegie Fonder och deras förvaltningsarbete i nedan urval av månadsrapporter. Samtliga fonder är bl.a valbara genom Strivo.

Carnegie Strategifond – November 2021

Carnegie Listed Private Equity – November 2021

Carnegie Global Quality Companies – November 2021

Carnegie Corporate Bond – November 2021

 

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

 

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.