Rapport

TIN Fonder – Januari 2022

“När vi tittar på våra innehav ser vinstutvecklingen fortsatt mycket hälsosam ut, trots hacket i räntekurvan. Vi noterar att värderingarna därmed kommit ned rejält om vi till exempel jämför med situationen för ett år sedan. I vissa fall är bolagen lägre värderade än någon gång under de senaste fem åren. Både i absoluta tal och i jämförelse med övriga börsen ser vi optimistiskt på möjligheterna framåt.”

Läs mer om TIN Fonders vy på marknaden i bifogat månadsbrev.

TIN Fonder – Januari 2022

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

 

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.