Kontakta oss

Ditt namn*

Din E-post*

Ämne

Ditt meddelande

Zikta är nu anknutna till Svensk Värdepappersservice

Zikta Invest AB, har slutit avtal med, och är från och med den 18:e november 2016 anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

Med denna ändring ersätter vi vårt avtal som anknutet ombud till Garantum Fondkomission AB. Garantum kvarstår likväl som en viktig produktleverantör till Zikta Invest AB rörande bl.a strukturerade produkter.

Vårt arbetssätt, rådgivning och rekommendationer fortsätter på samma sätt som tidigare.