Rapport

PriorNilsson – November 2021

“Inflation, Inflation och inflation, vart är vi på väg?

I månadsbrevet för oktober frågade vi oss om centralbankerna kommer ha kylan att sitta still med oförändrad syn på räntebanor och obligationsköp. Under november kom ny inflationsstatistik. Utfallen för perioden var höga och till och med något högre än ekonomer hade räknat med. Inflation har även spridit sig till nya delar av ekonomin. Detta bredare inflationstryck skapade en våg av oro att inflationen inte är så
temporär som många trott och att den i sådana fall faktiskt kommer att falla tillbaka. Centralbanken i USA (FED) meddelade att de kommer att inleda en minskning av tillgångsköpen (tapering) i år.”

Läs mer om PriorNilsson vy på marknaden i bifogat månadsbrev.

PriorNilsson – November 2021

Är du intresserad av att veta mer? Boka ett personligt möte med någon av våra rådgivare på Zikta!

 

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.