Kontakta oss

Ditt namn*

Din E-post*

Ämne

Ditt meddelande

Pensionsålder ändras till ”Riktålder” – hur påverkar det dig?

“Riktålder” är det nya begreppet för uttag av allmän pension i framtiden. Reglerna är fortsatt inte helt satta, men framtidsutsikterna och prognoserna för din pension är tydliga. I den information som bl.a. delgivits via pensionsutredningen samt kommunicerats från pensionsmyndigheten tidigare, höjs åldern för uttag till 66 år och s.k. förtida uttag av din pension fr.o.m 2019.

I ditt orangea kuvert som har kommit eller kommer i dagarna anges tydligare att uttag för pension skall senareläggas alt. så får du en lägre pension om du väljer ett uttag i linje med den tidpunkt som gällt under lång tid. I informationen för en 50-åring så måste den personen arbeta till 67 år och 11 mån för uttag, men av ”någon” anledning anges även 70-år som uttagsalternativ. Man undrar vilken den faktiska pensionsåldern blir för denne eller hur ser det ut för den som är 40 år idag, blir tidpunkten för pension ännu längre fram?

Att spara privat för sin framtid inkomsttrygghet ter sig allt mer självklart. Visste du att 3% högre avkastning per år ger ett sparkapital som blir dubbelt så stort jämfört med sitt alternativ efter 25 år. Den som börjar spara långsiktigt ökar sina chanser att till få bestämma själv när man skall sluta arbeta eller få en trygg inkomst. Hur vill du ha det?

Att göra kalkyler och anpassa sitt sparande till rätt risknivå ökar dina chanser för en tryggare framtid. Ta kontroll över dina pensioner och ditt sparande ihop med oss som självständig aktör som inte bara anpassar sina råd till en försäkringsgivare eller bank. Kontakta oss så hjälper vi dig!