Kontakta oss

Ditt namn*

Din E-post*

Ämne

Ditt meddelande

Oljeprisökning vs Positiv börsutveckling!

Oljepriset har, äntligen, under en längre tid haft ett positivt moment. Priset har nu nått en nivå om ca 37 USD/fat efter att varit nere på låga nivåer om ca 27 USD/fat. För att få en känsla kring nivån utifrån ett långsiktigt perspektiv se grafen nedan:

Källa: Di.se
Källa: Di.se

Samtidigt ser vi att oljeexportberoende länder, samtidigt haft en viss lättnadsutveckling börsmässigt som gagnat värdet för placeringar mot dessa områden. Det finns även tydliga kopplingar kring att andra börser följer med. Investerare ser att befintliga aktieexponeringar återhämtat sig och det finns även skäl att se över sina exponeringar mot olika marknader i den portfölj man har.

Tillväxtmarknaderna och inte minst de som har större beroende mot råvarusektorn har tappat extra mycket relativt de så kallade utvecklade marknaderna.

Det finns skäl till en dialog med oss om dina placeringar, så kontakta oss gärna med dina frågor för en uppdatering. Se nedan hur olje- och råvaruberoende Brazilien har utvecklats:

Källa: Yahoofinance.com
Källa: Yahoofinance.com