Kontakta oss

Ditt namn*

Din E-post*

Ämne

Ditt meddelande

Förvaltningskommentar – Granit Trend

Granit Trend 100 och Trend 50 är fondandelsfonder som placerar sina medel globalt med stöd av en kvantitativ analysmetod där investeringsprocessen är baserad på matematiska modeller och statistiska samband som använder sig av historisk data. Målet är att identifiera trender i olika tillgångsslag. Förvaltaren Robert Ozanne kommenterar Brexit så här:

”Efter att britterna överraskande sagt nej till fortsatt medlemskap i EU så går vi nu in i en period med förhöjd finansiell, ekonomisk och politisk osäkerhet.

Kortsiktigt råder finansiell oro men i det längre perspektivet förflyttas fokus till de politiska knutar som måste lösas.

Valresultatet kommer i ett känsligt läge för den globala ekonomin och det ligger i korten att den brittiska centralbanken med flera kommer att agera med ytterligare stimulansåtgärder.

Eftersom vi bedriver en aktiv förvaltning med fokus på både avkastning och risk så har vi under våren valt att stå vid sidlinjen av aktiemarknaden då risker i förhållande till potentiell avkastning har varit för stora.

Vi följer utvecklingen noggrant men känner oss komfortabla med att vi för tillfället helt är utan aktieexponering. Skulle sentimentet ändras på marknaden kommer vi naturligtvis att ta detta i beaktande.”

Läs mer om Granit Trend 50 och Trend 100 här

 

Nedan finner ni aktuell fördelning för Granit Trend 50 och Granit Trend 100:

 

 

Granit Trend 50

Trend 50

Granit Trend 100

Trend 100

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och fondbestämmelser kan rekvireras från www.granitfonder.se