Kontakta oss

Ditt namn*

Din E-post*

Ämne

Ditt meddelande

Digitalt föredrag med Naventi Fonder

Naventi Fonder har haft ett starkt förvaltningsresultat under år 2020. I nedan videolänkar (2) kan du ta del av vårt digitala föredrag tillsammans med Naventi Fonder (2020-11-26) där förvaltarna Christoffer Johansson & Henrik Rosencrantz berättar närmare om sin förvaltningsstrategi och hur de agerat under år 2020.

Digitalt föredrag m. Zikta och Naventi Fonder (del 1)

Digitalt föredrag m. Zikta och Naventi Fonder (del 2)

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr kan hämtas på www.naventi.se Fonderna investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Detta är marknadsföringsmaterial och ska inte ses som investeringsrådgivning i det enskilda fallet. För personlig rådgivning avseende fonder, vänligen kontakta din rådgivare. För prenumeration på våra nyhetsbrev registrerar och behandlar vi de personuppgifter som är nödvändiga för detta ändamål. De personuppgifter vi kommer att behandla är ditt namn och din e-post. Syftet med behandlingen är att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig med rapporter om fondernas utveckling och nyheter relaterade till vår verksamhet/fonder. Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev och länk till avregistrering finns längst ner i alla våra utskick. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandlingen följer gällande regler. Vår Dataskyddspolicy finner du på vår hemsida och där du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.