Kontakta oss

Ditt namn*

Din E-post*

Ämne

Ditt meddelande

Cliens Kapitalförvaltning | Månadsbrev december 2019

2019 – Ett fantastiskt år på aktiemarknaden!  

Globala aktieindex steg 34,5 procent under helåret, medan december var upp 0,6 procent. I USA steg aktiemarknaden 0,4 procent och var för helåret upp 35,7 procent. I Europa steg marknaden 0,6 procent, upp 28,8 procent 2019 (alla index omräknade till SEK). 2019 avslutades med fortsatt stigande marknadsräntor. 

Läs mer