Kontakta oss

Ditt namn*

Din E-post*

Ämne

Ditt meddelande

BREXIT – Dra fördel av oron på finansmarknaden

Oron för ett brittiskt utträde ur EU har satt allt djupare spår i finansmarknaderna. I takt med att resultaten i opinionsundersökningar inför folkomröstningen 23 juni visat att ”lämna”-sidan vinner mark, har riskviljan hos investerare dämpats. Rädslan för effekterna av en brexit, inte bara för Storbritannien och Europa utan för världsekonomin som helhet, har spätt på en redan förhöjd konjunkturoro. Som investerare är det lätt att bli alltför passiv i oroliga tider, eftersom en ökad oro samtidigt skapar möjligheter. Även om man ser möjligheterna är det ofta svårt att våga ta ett investeringsbeslut när det stormar. Därför behöver man hjälp på traven. Vårt motto är ”rätt placering vid rätt tillfälle” och det inbegriper även stökiga och osäkra perioder som dessa.

Läs Garantums artikel i sin helhet här