Kontakta oss

Ditt namn*

Din E-post*

Ämne

Ditt meddelande

Brasilien är årets bästa börs

Kraftiga prisuppgångar på järnmalm och olja den senaste månaden tillsammans med försök att komma till rätta med korruptionen gynnar Brasilien. Det har gjort Sao Paolobörsen till årets hittills bästa aktiemarknad.

Ska man placera pengar i Brasilien gäller det att ha tålamod och gilla svängningar. Hittills i år har Sao Paolobörsen klättrat med 20 procent mätt i svenska kronor. För den som var med redan för ett år sedan är saldot dock fortfarande negativt, -36 procent, trots årets starka börsinledning. Även för inhemska investerare har året börjat bra med en uppgång på 13 procent räknat i brasilianska real.

En viktig orsak till årets börsuppgång är att den brasilianska gruvjätten Vale, ett av världens största järnmalmsföretag, har sett sin aktiekurs fördubblas i värde till följd av högre priser på järnmalmsmarknaden.

Även en kraftig kursuppgång för oljejätten Petrobras har bidragit till indexutvecklingen. Dessa två råvaruföretag är fortfarande viktiga komponenter i det brasilianska börsindexet – även om vikten har minskat rejält på senare år genom kursfall på som mest 90 procent för både Petrobras och Vale.

Den brasilianska ekonomin har fortfarande betydande problem med en överbelånad befolkning och en svag exportsektor och Fotbolls-VM 2014 förmådde inte vända den trenden. Den senaste veckan har dock gladare tongångar börjat höras. Investmentbanken Credit Suisse rekommenderade nyligen övervikt av brasilianska aktier med motiveringen att värderingen har blivit låg samt att den förra presidenten Lula da Silva har kallats till förhör kring korruptionsanklagelser. Förhöret kan tyda på att landet försöker komma till rätta med korruptionen.

Förutom Brasilien återfinns en rad andra råvaruberoende länder bland årets bästa börser. Det kazakstanska börsindexet har stigit med 19 procent, i Peru är huvudindexet upp med 15 procent samtidigt som Moskvabörsen har stigit med 10 procent räknat i svenska kronor.

Källa: Di.se
Källa: Di.se

Årets börsförlorarländer hittar man i stället i Asien och södra Europa. Sämst utveckling har den kinesiska börsen haft med en nedgång på 20 procent. Den japanska börsen har backat med 12 procent och lika mycket har börskurserna gått ned i Hongkong.

I Västeuropa är Italiens Milanobörs sämst i år med en nedgång på 14 procent följt av Atenbörsen som har fallit med 11 procent. För svenskar som har placerat pengarna i Tyskland eller Schweiz har året inte heller börjat bra. Frankfurtbörsen har backat med 8 procent och i Zurich är kurserna ned med 7 procent i år.

Källa: Di.se 160309