Kontakta oss

Ditt namn*

Din E-post*

Ämne

Ditt meddelande

Är låga avgifter på dina fonder viktigast för ditt sparande och värdeutveckling?

I ett värdebesked från en fondförvaringsplats läser man: ”Tänk på att höga avgifter innebär sämre värdeutveckling för dig som sparar”. Där finns ingen annan kompletterande information kring ett antal andra viktiga faktorer som man måste ta hänsyn till vid en utvärdering av sitt sparande. Primärt är vilken nettoavkastning man erhåller d.v.s. avkastningen efter avgifter man erlägger. Rimligen är det absolut mest intressant för den som sparar och inte kostnaden.

Den som sparar kapital skall självklart ta hänsyn till vilken risknivå man vill ha i sitt sparande d.v.s hur mycket kan jag acceptera att värdet kan variera, förenklat hur mycket har jag råd eller är jag villig att  förlora. Denna faktor berörs inte i information.

Tyvärr leds läsaren ofta tro att priset på en produkt är det avgörande i utfallet. Det kan det vara vid en utvärdering av indexfonder mot en specifik marknad eller om min förvaltare och fond följer index till ett högre pris (”ibland marknadsförda som aktiva förvaltare”). Det senare alternativet kanske ändå har varit en bra placering långsiktigt i förhållande till det jag hade innan, trots sitt pris!

Vi gör bl.a. jämförelser mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonder där vi tar hänsyn till alla faktorer, inkl. priset. Vi hjälper dig gärna med en bred analys av ditt befintliga innehav för att finna den mest lämpliga portföljen för dig. Kontakta oss så hjälper vi dig!