Kontakta oss

Ditt namn*

Din E-post*

Ämne

Ditt meddelande

Är du trött på 0% i ränta på bankboken?

Priset för en trygg placering på bank ökar. Då inflationen i Sverige går upp, äntligen säger vissa, så minskar värdet ytterligare på de pengar som du sparar. Media fokuserar mycket på låga avgifter, och här finns inga synliga kostnader, men värdet minskar idag med ca 2%*/år då räntan på bankkonto oftast är 0% eller väldigt låg.

Om du har kapital på din bankbok som du inte skall använda till något det närmaste året så hjälper vi dig gärna med alternativ för att ge dig en bättre avkastningsmöjlighet. Med möjlighet till avkastning hänger även risk. Givetvis anpassar vi förslag som passar för dig, men bifogar här några exempel på fonder/räntefonder och dess utfall 1-år bakåt**):

Lannebo Likviditetsfond (riskklass 1): 0,7%

Carnegie Corporate Bond (riskklass 2): 3,6%

Kontakta oss gärna för mer information kring alternativ så vi kan anpassa ett förslag för just dig och för bättre räntemöjlighet på dina pengar. Se till att du får räntan och inte någon annan!

*)Källa Riksbanken 180131: ”Inflationen är per i december 2017 var inflationen, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), 1,9 procent (2,0 procent i november 2017).KPIF beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Riksbanken.
**) Placering i fonder är förknippat med risk och det innebär att värdet kan öka såväl som minska. Källa för avkastningsinformation; Morningstar.se 180131. Avkastningen anges efter resp. fonds avgifter.